Theo kết quả tổng điều tra hộ nghèo, cận nghèo phương pháp tiếp cận đa chiều áp dụng cho giai đoạn 2016-2020, toàn huyện Đồng Phú có 389 hộ cần hỗ trợ sửa chữa, xây dựng về nhà ở.

Trong 10 tháng năm 2016, huyện Đồng Phú đã vận động hỗ trợ kinh phí xây dựng nhà tình thương cho 59 hộ nghèo, hộ dân tộc thiểu số khó khăn về nhà ở. Trong đó, đã xây dựng hoàn thành và bàn giao đưa vào sử dụng 49 căn với tổng 2 tỷ 252,5 triệu đồng; đang tiến hành xây dựng 10 căn.

Công an huyện Đồng Phú trao nhà tình thương cho bà Thị Út ở ấp Thuận Tân, xã Thuận LợiCông an huyện Đồng Phú trao nhà tình thương cho bà Thị Út ở ấp Thuận Tân, xã Thuận Lợi

Việc vận động xây dựng nhà tình thương trên địa bàn huyện Đồng Phú đã tạo điều kiện cho hộ nghèo có nhà ở an toàn, ổn định, yên tâm lao động sản xuất, từng bước nâng cao mức sống.

Nguồn tin: BPO

Từ khóa : nhà tình nghĩa

Các tin liên quan đến bài viết này