Để bảo đảm quyền lợi của trẻ em dưới 6 tuổi, đơn giản hóa thủ tục hành chính, đến nay, 11/11 xã, thị trấn trên địa bàn huyện Đồng Phú đã triển khai thực hiện quy trình liên thông thủ tục hành chính về đăng ký khai sinh, đăng ký thường trú, cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới 6 tuổi theo Thông tư liên tịch số 05/2015/TTLT-BTP-BCA-BYT ngày 15-5-2015 của liên bộ Tư pháp – Công an – Y tế. Cụ thể, 10 tháng năm 2016, huyện đã tiếp nhận, hướng dẫn và cấp mới 1.810 thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới 6 tuổi (trong đó, 131 trẻ người dân tộc thiểu số). Tính đến hết tháng 10-2016, toàn huyện có 9.771 trẻ còn thời hạn sử dụng thẻ bảo hiểm y tế, chiếm 99,15% .

Việc áp dụng liên thông thủ tục hành chính đã giúp người dân thuận lợi hơn, tiết kiệm công sức, chi phí và thời gian. Nếu trước đây, người dân phải đi 6 lần để làm thủ tục đăng ký khai sinh, cấp thẻ bảo hiểm y tế, đăng ký thường trú cho trẻ dưới 6 tuổi thì nay chỉ phải đi 2 lần.

Cẩm Nhung

Từ khóa : bảo hiểm y tếy tế trẻ em

Các tin liên quan đến bài viết này