Sáng 17-2, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó chủ tịch UBND tỉnh Huỳnh Thị Hằng cùng đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành, Cục Thuế tỉnh, Chi cục thuế các khu vực; UBND huyện, thị xã, thành phố tiếp và làm việc với đoàn kiểm toán nhà nước do ông Đỗ Trung Dũng, Phó kiểm toán trưởng Kiểm toán Nhà nước khu vực 13 làm trưởng đoàn đến triển khai kế hoạch khảo sát, thu thập thông tin phục vụ công tác kiểm toán nhà nước trên địa bàn tỉnh.

Phó chủ tịch UBND tỉnh Huỳnh Thị Hằng cùng đại diện lãnh đạo các cơ quan, đơn vị tiếp, làm việc với đoàn

Theo kế hoạch, đoàn sẽ thực hiện khảo sát, thu thập thông tin tại các cơ quan tổng hợp liên quan đến thu, chi ngân sách địa phương năm 2019 như Sở Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Kho bạc Nhà nước, Cục Thuế tỉnh và một số chi cục thuế các khu vực; Sở Tài nguyên và Môi trường; Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh; công tác thu, chi ngân sách và đầu tư xây dựng cơ bản trên địa bàn thành phố Đồng Xoài, 2 thị xã Phước Long, Bình Long; các huyện Chơn Thành, Lộc Ninh, Bù Đốp. Thời gian khảo sát dự kiến từ ngày 17 đến 28-2.

Toàn cảnh buổi làm việc

Trên cơ sở ý kiến, kiến nghị tại buổi làm việc, Phó chủ tịch UBND tỉnh Huỳnh Thị Hằng giao Sở Tài chính làm đầu mối tổng hợp, cung cấp thông tin, hồ sơ cho đoàn, đồng thời hướng dẫn các đơn vị liên quan chuẩn bị cung cấp hồ sơ, tài liệu phục vụ cho công tác khảo sát, thu thập thông tin của đoàn đảm bảo đúng tiến độ, đạt hiệu quả cao.

Minh Luận

Nguồn https://baobinhphuoc.com.vn/Content/doan-kiem-toan-nha-nuoc-lam-viec-tai-binh-phuoc-53214

TIN LIÊN QUAN