Đảng ủy Công an tỉnh vừa tổ chức khai giảng lớp bồi dưỡng nghiệp vụ công tác đảng cho đối tượng là bí thư, cấp ủy viên cơ sở và ủy viên ủy ban kiểm tra trong đảng bộ công an tỉnh.

Nội dung bồi dưỡng gồm các chuyên đề: Nhiệm vụ của chi ủy viên và công tác của bí thư chi bộ; công tác tư tưởng của chi, đảng bộ cơ sở; công tác vận động quần chúng của chi, đảng bộ cơ sở; công tác kết nạp, công nhận đảng viên chính thức, phát thẻ đảng, chuyển sinh hoạt, tặng huy hiệu đảng; công tác đánh giá, phân loại, khen thương tổ chức đảng, đảng viên; công tác kiểm tra giám sát của Đảng; thẩm tra xác minh trong công tác kiểm tra của Đảng; kiểm tra tổ chức đảng cấp dưới, kiểm tra đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm; kỷ luật và việc thi hành kỷ luật trong Đảng, giải quyết khiếu nại về kỷ luật Đảng; giải quyết tố cáo trong Đảng.

Theo kế hoạch, lớp bồi dưỡng sẽ được tổ chức trong thời gian 3 ngày 14, 15 và 16-11.

Các học viên tại buổi khai mạc lớp bồi dưỡngCác học viên tại buổi khai mạc lớp bồi dưỡngCác học viên tại buổi khai mạc lớp bồi dưỡng

Nguồn: Bình Phước Online

Các tin liên quan đến bài viết này