Sáng 25-3, UBND tỉnh thông qua quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt và công bố chỉ số cải cách hành chính (CCHC) của các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh và các huyện, thị xã, thành phố năm 2019. Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó chủ tịch UBND tỉnh Trần Tuyết Minh và Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch UBMTTQVN tỉnh Lê Thị Xuân Trang tham dự buổi công bố.

Phó chủ tịch UBND tỉnh Trần Tuyết Minh phát biểu tại buổi công bố

Kết quả chỉ số CCHC năm 2019 dựa trên tổng số điểm đánh giá và chỉ số % đã thực hiện của 20 cơ quan trực thuộc UBND tỉnh và 11 huyện, thị xã, thành phố. Các chỉ số cụ thể gồm: Công tác chỉ đạo điều hành; xây dựng và tổ chức thực hiện văn bản quy phạm pháp luật; cải cách thủ tục hành chính; cải cách tổ chức bộ máy hành chính nhà nước; xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ công chức, viên chức; đổi mới cơ chế tài chính; hiện đại hóa hành chính và khảo sát sự hài lòng của người dân.

Trong số 20 cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh có 10 cơ quan có chỉ số CCHC được xếp loại tốt và đứng đầu là Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch với 94,38% điểm. 10 cơ quan xếp loại khá và Sở Y tế là đơn vị có chỉ số CCHC thấp nhất với 80,04 điểm. Đối với các huyện, thị xã, thành phố có 9 đơn vị xếp loại khá và 2 đơn vị là thị xã Bình Long, huyện Bù Đăng xếp loại trung bình.

Phó chủ tịch UBND tỉnh Trần Tuyết Minh yêu cầu thủ trưởng các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh và các huyện, thị xã, thành phố dựa vào kết quả chỉ số CCHC năm 2019, nghiêm túc tổ chức quán triệt, rút kinh nghiệm; đồng thời phải có các giải pháp đẩy mạnh CCHC, nâng cao các chỉ số trong năm 2020.

Nguồn https://baobinhphuoc.com.vn/Content/cong-bo-chi-so-cai-cach-hanh-chinh-nam-2019-471611

TIN LIÊN QUAN