5 năm qua (2015-2020), công tác xây dựng tổ chức đảng và phát triển đảng viên luôn được Đảng bộ Công an huyện Bù Đốp quan tâm thực hiện. Trong 5 năm, Đảng ủy Công an huyện đã bồi dưỡng và kết nạp 28 đảng viên, đạt 186%, nâng số đảng viên trong toàn Đảng bộ lên 107 đồng chí, sinh hoạt tại 11 chi bộ trực thuộc, trong đó có 3 đảng viên nữ và 28 đảng viên là người dân tộc thiểu số. Hằng năm, 95% tổ chức cơ sở đảng hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên; 90% đảng viên đủ tư cách hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên; Đảng bộ Công an huyện đạt hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên.

Chủ tịch UBND huyện Bù Đốp Đoàn Văn Thảo tặng giấy khen đột xuất cho tập thể thuộc Công an huyện vì có thành tích xuất sắc trong đấu tranh phòng, chống tội phạm

Trong 5 năm, Công an huyện đã tham mưu điều động nội bộ 44 cán bộ, chiến sĩ và tiếp nhận bố trí công tác 54 người; thực hiện quy trình bổ nhiệm 6 đội trưởng, 10 phó đội trưởng. Đồng thời, quan tâm lãnh đạo củng cố và xây dựng lực lượng công an xã đảm bảo về số lượng, chất lượng; tham mưu điều động 2 trưởng công an xã là lực lượng chính quy.

Bên cạnh đó, lực lượng công an xã đã phát huy tính tích cực, chủ động của người dân và lực lượng nòng cốt trong phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội và phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc. Qua đó, xây dựng nhiều mô hình phòng chống tội phạm tại 13 khu dân cư với 120 thành viên; mô hình giao lưu kết nghĩa về công tác đảm bảo an ninh trật tự; mô hình tổ an ninh nhân dân với 378 tổ gồm 757 thành viên; mô hình camera an ninh; mô hình ngõ xóm bình yên, xứ đạo bình yên… Những mô hình này đã tích cực hoạt động, thường xuyên phối hợp các ban, ngành, đoàn thể hòa giải thành công 1.765 vụ việc phát sinh trong nhân dân; phối hợp các lực lượng tổ chức tuần tra ban đêm 1.081 đợt với 6.088 lượt người tham gia, góp phần ổn định tình hình an ninh trật tự trên địa bàn.

Nguồn https://baobinhphuoc.com.vn/Content/cong-an-huyen-bu-dop-ket-nap-dang-vien-dat-186-384615

Các tin liên quan đến bài viết này