Ngày 20-11-2014, tại kỳ họp thứ 8, Quốc hội khóa XIII đã thông qua Luật Bảo hiểm xã hội (BHXH); luật có hiệu lực thi hành từ ngày 1-1-2016. Sau 8 năm triển khai Luật BHXH, các sở, ngành, cấp ủy, chính quyền các cấp trên địa bàn tỉnh Bình Phước đã có nhiều giải pháp thực hiện với những kết quả quan trọng.

Nhiều kết quả nổi bật

Là cơ quan thực hiện chính sách BHXH, bảo hiểm y tế (BHYT), bảo hiểm thất nghiệp (BHTN) trên địa bàn, thời gian qua BHXH tỉnh đã phối hợp tốt với các đơn vị, sở, ngành, địa phương thường xuyên triển khai và hướng dẫn các quy định pháp luật về BHXH tới đơn vị sử dụng lao động, người lao động và nhân dân dưới nhiều hình thức.

BHXH thường xuyên triển khai và hướng dẫn các quy định pháp luật tới đơn vị sử dụng lao động và người lao động tại các khu công nghiệp

Giai đoạn 2016-2023, toàn tỉnh đã giải quyết cho 1.025.785 lượt người hưởng mới các chế độ BHXH, bình quân mỗi năm giải quyết 128.223 lượt người. Trong đó, khoảng 960 lượt người hưởng BHXH hằng tháng, 13.121 lượt người hưởng BHXH một lần và 114.142 lượt người hưởng chế độ ốm đau, thai sản, nghỉ dưỡng sức – phục hồi sức khỏe. Việc chi trả chế độ BHXH luôn được chú trọng và tổ chức thực hiện kịp thời, đầy đủ với hình thức chi trả theo quy định như thanh toán trực tiếp, thanh toán qua ngân hàng, thông qua tổ chức cung ứng dịch vụ công bưu điện… Bình quân mỗi năm chi trả gần 1,5 ngàn tỷ đồng.

Công nhân Công ty cổ phần Hà Mỵ, huyện Ðồng Phú trong giờ làm việc

Qua công tác thanh – kiểm tra, BHXH tỉnh đã kịp thời phát hiện và xử lý vi phạm về BHXH theo đúng thẩm quyền, chấn chỉnh những thiếu sót, tháo gỡ vướng mắc của các đơn vị sử dụng lao động. Đồng thời, nâng cao nhận thức chủ sử dụng lao động và người lao động về trách nhiệm, quyền lợi khi tham gia BHXH. Nhờ đó, việc giải quyết các chế độ, chính sách về BHXH cho người lao động đảm bảo kịp thời, đầy đủ; quỹ BHXH được sử dụng đúng mục đích. Từ năm 2016-2023, đã tổ chức thanh – kiểm tra 1.402 đơn vị sử dụng lao động, ban hành 33 quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với các hành vi vi phạm pháp luật với tổng hơn 873 triệu đồng.

Sau 8 năm triển khai Luật BHXH, theo thống kê, số người tham gia BHXH trên địa bàn tỉnh đều tăng hằng năm. Trong đó, số người tham gia BHXH bắt buộc tăng từ 108.745 người năm 2016 lên 148.327 người năm 2023; số người tham gia BHXH tự nguyện tăng từ 550 người năm 2016 lên 15.512 người năm 2023. Song song với công tác phát triển người tham gia BHXH, số thu BHXH cũng tăng tương ứng. Năm 2016, số thu BHXH hơn 1.292 tỷ đồng, thì đến cuối năm 2023 số thu BHXH gần 2.730 tỷ đồng.

Những vấn đề đặt ra

Thời gian qua, Bình Phước đạt nhiều kết quả trong thực hiện bao phủ BHXH toàn dân, tuy nhiên để duy trì số người tham gia BHXH là vấn đề đáng lưu tâm và việc thực hiện BHXH toàn dân đang đặt ra những thách thức lớn. Tính tuân thủ pháp luật về BHXH chưa cao ở một số đơn vị sử dụng lao động, dẫn đến tình trạng chậm đóng, trốn đóng, làm ảnh hưởng quyền lợi của người lao động.

Cán bộ BHXH tỉnh tuyên truyền, vận động người dân tham gia BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình tại huyện Bù Gia Mập

Theo thống kê, giai đoạn 2016-2023, có 86.128 người hưởng BHXH một lần. Số người hưởng BHXH một lần năm sau cao hơn năm trước với tốc độ tăng trung bình mỗi năm 12,7%; trong khi đó, tốc độ tăng đối tượng tham gia BHXH bình quân mỗi năm mới chỉ 4,6%. Tình trạng nhận BHXH một lần tăng đã ảnh hưởng trực tiếp đến đảm bảo an sinh xã hội và tạo áp lực cho BHXH tỉnh trong công tác phát triển số người tham gia BHXH theo chỉ tiêu, kế hoạch được giao hằng năm. Mặt khác, Luật BHXH năm 2014 có những quy định không còn phù hợp thực tế hiện nay, như quy định chủ hộ kinh doanh cá thể, người quản lý điều hành hợp tác xã không hưởng lương không thuộc diện đối tượng tham gia BHXH bắt buộc cho người lao động làm thuê cho họ. Chính sách BHXH tự nguyện chưa thật sự hấp dẫn để thuyết phục người dân tham gia vào hệ thống an sinh xã hội (chỉ có 2 chế độ hưu trí và tử tuất, thời gian tham gia BHXH dài để hưởng chế độ hưu trí); tuổi nghỉ hưu còn chưa hợp lý, nhất là đối với lao động làm việc trong các đơn vị ngoài quốc doanh.

Người dân đến giải quyết thủ tục hành chính tại BHXH tỉnh

Để tiếp tục đưa Luật BHXH vào cuộc sống, thời gian tới, BHXH tỉnh tăng cường truyền thông về những nội dung cơ bản của Luật BHXH, Nghị quyết số 28-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về cải cách chính sách BHXH; nghiên cứu, đổi mới nội dung, hình thức và phương pháp tuyên truyền phù hợp với từng nhóm đối tượng, từng địa phương, nhất là nhóm đối tượng nông dân, lao động khu vực phi chính thức; tuyên truyền, phổ biến thường xuyên, liên tục các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về BHXH, những quan điểm chỉ đạo, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp thực hiện; tăng cường truyền thông định hướng dư luận, tạo thuận lợi cho việc tổ chức thực hiện hiệu quả.

Bên cạnh đó, BHXH tỉnh tiếp tục đồng hành hỗ trợ doanh nghiệp thuận lợi hơn trong việc tìm hiểu và thực hiện hiệu quả các chính sách, chế độ BHXH, BHYT, BHTN. Song song đó, phối hợp các sở, ban, ngành liên quan kiến nghị sửa đổi những vướng mắc, bất cập từ thực tiễn; mở rộng, gia tăng quyền, lợi ích để thu hút người lao động tham gia BHXH.

Theo Báo Bình Phước

Từ khóa : BHXH

Các tin liên quan đến bài viết