Trong suốt 20 năm xây dựng phát triển và hội nhập của tỉnh nhà, những chủ trương, chính sách đúng đắn, năng động, sáng tạo của các cấp ủy đảng đã được chính quyền và nhân dân nhiệt tình ủng hộ, thể hiện rõ ý Đảng, lòng dân. Một trong những nhiệm vụ được các cấp ủy đảng, chính quyền quan tâm thực hiện trong thời gian qua là cải cách hành chính nhằm nâng cao hiệu quả phục vụ nhân dân và doanh nghiệp.
UBND tỉnh đã ban hành bộ thủ tục hành chính áp dụng tại cấp huyện, xã và các sở, ban, ngành. Trong đó, tổng số thủ tục hành chính của các sở, ban, ngành là 1.420 thủ tục, cấp huyện 332 thủ tục và cấp xã 112 thủ tục. Hằng năm, việc kiểm tra, giám sát cải cách hành chính được các cơ quan chuyên môn thực hiện nghiêm và kịp thời kiến nghị bãi bỏ những thủ tục đã lạc hậu, lỗi thời. Các hội nghị, cuộc họp ngày càng được bố trí hợp lý hơn. Lãnh đạo tỉnh ngày càng dành nhiều thời gian hơn cho việc đi cơ sở.

Từ việc nâng cao hiệu quả cải cách hành chính, chấn chỉnh lề lối làm việc tại các cơ quan công quyền, guồng máy hoạt động của các cơ quan nhà nước ngày càng đi vào nền nếp, hiệu quả hơn. Đặc biệt, cuối tháng 9 vừa qua, đoàn cán bộ chủ chốt của tỉnh do Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Văn Lợi làm trưởng đoàn đã đến học tập kinh nghiệm tại tỉnh Quảng Ninh – là một trong những địa phương có nhiều đột phá trong cải cách hành chính. Và đầu tháng 11 vừa qua, UBND tỉnh tiếp tục cử đoàn cán bộ do Phó chủ tịch UBND tỉnh Huỳnh Anh Minh làm trưởng đoàn đã tới Quảng Ninh học tập kinh nghiệm xây dựng trung tâm hành chính công. Đây là mô hình mới và rất hiệu quả của tỉnh Quảng Ninh, được Trung ương và các tỉnh, thành phố trong cả nước đánh giá rất cao và tới tham quan, học tập kinh nghiệm. Sau chuyến học tập kinh nghiệm tại tỉnh Quảng Ninh, Thường trực Tỉnh ủy đã giao UBND tỉnh khảo sát để thành lập Trung tâm hành chính công tỉnh Bình Phước.

Như vậy, không bao lâu nữa, Bình Phước cũng sẽ có Trung tâm hành chính công, tạo thuận lợi cho doanh nghiệp và người dân trong thực hiện các giao dịch cần thiết, góp phần nâng cao năng lực cạnh tranh của tỉnh và hướng tới xây dựng chính quyền điện tử như các thành phố lớn đã và đang triển khai.

T.N

Từ khóa : BÌNH PHƯỚCTrung tâm hành chính

Các tin liên quan đến bài viết này