Để đảm bảo mục tiêu xây dựng nông thôn mới (NTM) theo cơ chế đặc thù năm 2022 đúng tiến độ đề ra, Văn phòng điều phối chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM tỉnh vừa phân bổ đợt 1/2022 với 57.300 tấn xi măng từ nguồn mua sắm tập trung năm 2022 cho các huyện, thị xã, thành phố.

Trong đó, có 16.269 tấn cấp bổ sung thực hiện chỉ tiêu năm 2021; 8.164 tấn để các địa phương thực hiện làm thêm năm 2021 và 32.867 tấn thực hiện chỉ tiêu năm 2022.

Làm đường giao thông theo cơ chế đặc thù ở xã Thống Nhất, huyện Bù Đăng

Theo Văn phòng điều phối chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM tỉnh, lượng xi măng mua năm 2022 không nhiều và chỉ mua 1 lần. Do vậy, với khối lượng được phân bổ, UBND các huyện, thị xã, thành phố chỉ chuyển cho các đơn vị sử dụng khi cần xi măng theo thời gian thực (không phân bổ theo kế hoạch) và thường xuyên phân bổ, điều hòa. Một số công trình do chờ xi măng đã gián đoạn trong thời gian dài dẫn đến hao hụt, biến dạng, UBND các huyện, thị xã, thành phố xem xét hỗ trợ các xã phần phát sinh này. Đồng thời thường xuyên kiểm tra, thanh tra và kiểm soát chặt quá trình sử dụng xi măng của các xã thụ hưởng, đảm bảo sử dụng xi măng đúng định mức và chịu trách nhiệm trong việc quản lý, bảo quản xi măng, không để xảy ra thất thoát, hư hỏng.

Theo Báo Bình Phước

Các tin liên quan đến bài viết này