Theo ông Nguyễn Xuân Thành, Phó cục trưởng Cục thuế tỉnh, tính đến ngày 31-10-2016, tổng nợ thuế trên địa bàn tỉnh Bình Phước là 1.040 tỷ đồng. Trong đó, nợ khó thu chiếm tới 77,5% (807 tỷ), có khả năng thu 228 tỷ và nợ chờ xử lý 5 tỷ đồng.

Một bộ phận doanh nghiệp kinh doanh thua lỗ dẫn đến không chấp hành nghiêm nghĩa vụ nộp thuế - (Ảnh chỉ mang tính minh họa)Một bộ phận doanh nghiệp kinh doanh thua lỗ dẫn đến không chấp hành nghiêm nghĩa vụ nộp thuế – (Ảnh chỉ mang tính minh họa)

Trong số 228 tỷ đồng nợ có khả năng thu, theo lãnh đạo Cục thuế tỉnh, có 133 tỷ đồng nợ tiền thuế và 95 tỷ đồng tiền phạt chậm nộp.

Riêng khoản nợ khó thu 807 tỷ đồng, trong đó có 558 tỷ đồng nợ do bỏ địa chỉ kinh doanh; 31 tỷ nợ do chết, mất tích, mất năng lực hành vi dân sự; 45 tỷ nợ liên quan đến trách nhiệm hình sự; 38 tỷ nợ mất khả năng thanh toán; 8 tỷ nợ chờ giải thể; 127 tỷ nợ đã áp dụng các biện pháp cưỡng chế và đề nghị Sở Kế hoạch đầu tư thu hồi giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh.

Đối với những khoản nợ khó thu của các doanh nghiệp đã lâm vào tình trạng phá sản, bỏ địa chỉ kinh doanh, mất tích… Cục thuế đã áp dụng hết các biện pháp cưỡng chế nhưng vẫn không thu hồi được nợ thuế. Hiện Cục thuế đã đề nghị Bộ Tài chính cho khoanh nợ để không phát sinh thêm tiền chậm nộp. Đồng thời, mời những doanh nghiệp nợ thuế lớn đến làm việc để đôn đốc nộp tiền nợ thuế và thu thập thông tin nhằm thực hiện các biện pháp cưỡng chế như trích tiền từ tài khoản, thông báo hóa đơn không còn giá trị sử dụng…

10 tháng qua, ngành thuế tỉnh đã thực hiện cưỡng chế 681 lượt người nộp thuế, với tổng số thuế nợ cưỡng chế là 370 tỷ 432 triệu đồng; ban hành thông báo nợ cho 14.281 lượt người còn nợ thuế.

Nguyên nhân nợ thuế là do việc thành lập doanh nghiệp quá dễ dàng, không cần chứng minh năng lực tài chính. Vì vậy, một số doanh nghiệp lợi dụng đăng ký vốn cao nhưng thực chất không có. Bên cạnh đó, những năm gần đây, hoạt động sản xuất, kinh doanh tiếp tục gặp khó khăn, một bộ phận doanh nghiệp, cá nhân kinh doanh thua lỗ, phá sản, vay nợ ngân hàng lớn, dẫn đến không chấp hành nghiêm nghĩa vụ nộp ngân sách nhà nước. Hoặc có nhiều trường hợp cố tình chiếm dụng tiền thuế của nhà nước…

Theo: BPO

Các tin liên quan đến bài viết này