Theo phân bổ của Sở GD-ĐT, học kỳ I năm học 2016-2017, Bình Phước có 6.250 học sinh tại các trường ở khu vực xã, thôn điều kiện kinh tế đặc biệt khó khăn được hỗ trợ gạo.

Việc hỗ trợ gạo giúp các em học sinh ở vùng đặc biệt khó khăn tại tỉnh Bình Phước có thêm điều kiện đến trường (Ảnh mang tính minh họa)Việc hỗ trợ gạo giúp các em học sinh ở vùng đặc biệt khó khăn tại tỉnh Bình Phước có thêm điều kiện đến trường (Ảnh mang tính minh họa)

Trong số 345.660 kg gạo hỗ trợ, huyện Đồng Phú được phân bổ 30.750 kg; Bù Đăng 53.940 kg; Bù Gia Mập 147.465 kg; Phú Riềng 31.230 kg; Hớn Quản 37.785 kg; Bù Đốp 43.275 kg; Lộc Ninh 1.215 kg.

Việc cấp phát gạo cho các em học sinh được thực hiện theo Thông tư số 211/2013/TT-BTC, ngày 30-12-2013 của Bộ Tài chính.

Các tin liên quan đến bài viết