Người tham gia bảo hiểm y tế (BHYT) sẽ được thanh toán 100% chi phí khám chữa bệnh nếu thuộc một trong 5 trường hợp sau đây.

Theo quy định tại Điều 14 Nghị định 146/2018/NĐ-CP quy định mức hưởng bảo hiểm y tế (BHYT) đối với các trường hợp quy định tại khoản 1 và khoản 7 Điều 22 của Luật bảo hiểm y tế, có 5 trường hợp sẽ được hưởng 100% chi phí khám chữa bệnh.

Cụ thể, các trường hợp người tham gia BHYT được hưởng 100% chi phí khám chữa bệnh (KCB) như sau:

Người tham gia BHYT thuộc một trong các đối tượng sau đây thì được quỹ BHYT thanh toán 100% chi phí KCB:

Người có công với cách mạng theo quy định tại Pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng.

Cựu chiến binh được quy định tại Khoản 4 Điều 3 Nghị định 146.

Người thuộc diện hưởng trợ cấp bảo trợ xã hội hằng tháng theo quy định của pháp luật về người cao tuổi, người khuyết tật, đối tượng bảo trợ xã hội.

Người thuộc hộ gia đình nghèo. người dân tộc thiểu số đang sinh sống tại vùng có điều kiện kinh tế – xã hội khó khăn. người đang sinh sống tại vùng có điều kiện kinh tế – xã hội đặc biệt khó khăn. người đang sinh sống tại xã đảo, huyện đảo và một số đối tượng khác được quy định tại Khoản 9 Điều 3 Nghị định 146.

5 trường hợp thẻ BHYT được hưởng 100% chi phí khám chữa bệnh - Ảnh 2.

Theo quy định có 5 trường hợp thẻ BHYT được hưởng 100% chi phí khám chữa bệnh. Ảnh minh họa. IT

Thân nhân của người có công với cách mạng là cha đẻ, mẹ đẻ, vợ hoặc chồng, con của liệt sỹ. người có công nuôi dưỡng liệt sỹ.

Người từ đủ 80 tuổi trở lên đang hưởng trợ cấp tuất hằng tháng theo quy định của pháp luật về bảo hiểm xã hội.

Người tham gia BHYT thuộc một trong các đối tượng sau đây thì được quỹ BHYT thanh toán 100% chi phí KCB và không áp dụng giới hạn tỷ lệ thanh toán thuốc, hóa chất, vật tư y tế và dịch vụ kỹ thuật theo quy định của Bộ trưởng Bộ Y tế:

Người hoạt động cách mạng trước ngày 1 tháng 1 năm 1945.

Người hoạt động cách mạng từ ngày 1 tháng 1 năm 1945 đến ngày khởi nghĩa tháng Tám năm 1945.

Bà mẹ Việt Nam anh hùng.

Thương binh, người hưởng chính sách như thương binh, thương binh loại B, bệnh binh suy giảm khả năng lao động từ 81% trở lên.

Thương binh, người hưởng chính sách như thương binh, thương binh loại B, bệnh binh khi điều trị vết thương, bệnh tật tái phát.

Người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học có tỷ lệ suy giảm khả năng lao động từ 81 % trở lên.

Trẻ em dưới 6 tuổi.

Người tham gia BHYT đi khám bệnh, chữa bệnh tại tuyến xã thì được quỹ BHYT thanh toán 100% chi phí KCB.

Người tham gia BHYT đi khám bệnh, chữa bệnh mà chi phí cho một lần KCB thấp hơn 15% mức lương cơ sở thì được quỹ BHYT thanh toán 100% chi phí KCB.

Trường hợp người bệnh có thời gian tham gia BHYT 5 năm liên tục trở lên và có số tiền cùng chi trả chi phí KCB trong năm lớn hơn 6 tháng lương cơ sở thì được quỹ BHYT thanh toán 100% chi phí KCB (trừ trường hợp tự đi KCB không đúng tuyến).

Theo Dân việt

Từ khóa : bảo hiểm chi trả 100%bảo hiểm y tếbảo hiểm y tế thanh toán chi phí khám chữa bệnhkhám chữa bệnhluật bảo hiểm y tếmức hưởng bảo hiểm y tếThẻ bảo hiểm y tếtrường hợp được hưởng bảo hiểm y tế

Các tin liên quan đến bài viết này