Thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội vừa trình Chủ tịch nước xem xét tặng quà cho người có công với cách mạng nhân dịp tết Nguyên đán Đinh Dậu 2017. Quà tặng theo phương án trình Chủ tịch nước được chia thành hai mức 400 ngàn đồng và 200 ngàn đồng. Dự kiến, tổng kinh phí quà tặng hơn 431 tỷ đồng.

Cụ thể, mức 400 ngàn đồng tặng các đối tượng đang được hưởng trợ cấp hằng tháng, gồm: Người hoạt động cách mạng trước ngày 1-1-1945; người hoạt động cách mạng từ ngày 1-1-1945 đến trước tổng khởi nghĩa 19-8-1945; Mẹ Việt Nam anh hùng; Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, anh hùng lao động trong kháng chiến; thân nhân liệt sĩ đang hưởng trợ cấp tuất nuôi dưỡng; thân nhân 2 liệt sĩ trở lên đang hưởng trợ cấp tuất; thương binh, bệnh binh, người hưởng chính sách như thương binh bị suy giảm khả năng lao động do thương tật, bệnh tật từ 81% trở lên (bao gồm cả những thương binh loại B được công nhận từ trước ngày 31-12-1993); người có công giúp đỡ cách mạng; người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học suy giảm khả năng lao động từ 81% trở lên.

Mức quà 200 ngàn đồng/suất tặng các đối tượng: Thương binh, bệnh binh, người hưởng chính sách như thương binh bị suy giảm khả năng lao động do thương tật, bệnh tật từ 80% trở xuống (bao gồm cả những thương binh loại B được công nhận từ trước ngày 31-12-1993) đang hưởng trợ cấp ưu đãi hằng tháng; thương binh đang hưởng chế độ mất sức lao động; đại diện thân nhân chủ yếu của liệt sĩ (cha, mẹ; vợ, chồng; con; người có công nuôi dưỡng liệt sĩ); đại diện gia đình thờ cúng liệt sĩ (anh, em, người được họ tộc ủy nhiệm việc thờ cúng liệt sĩ); người có công giúp đỡ cách mạng đang hưởng trợ cấp ưu đãi hằng tháng; người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học suy giảm khả năng lao động từ 80% trở xuống đang hưởng trợ cấp ưu đãi hằng tháng; người hoạt động cách mạng, hoạt động kháng chiến bị địch bắt tù, đày đang hưởng trợ cấp ưu đãi hằng tháng.

Nguồn: Văn phòng Chính phủ

Từ khóa : bệnh binhgia đình liệt sĩquà tếttặng tiềnthương binh

Các tin liên quan đến bài viết