Từ ngày 22 đến ngày 25-11, Hội Trợ giúp người tàn tật Việt Nam (VNAH) phối hợp với Sở Y tế, Sở Lao động – Thương binh và Xã hội tỉnh Bình Phước tổ chức lớp tập huấn hệ thống thông tin người khuyết tật và chính sách trợ giúp người khuyết tật năm 2016.

Các học viên tham gia lớp tập huấn về hệ thống thông tin người khuyết tật và chính sách trợ giúp người khuyết tật

Tham gia lớp tập huấn có 165 học viên là cán bộ các trung tâm y tế, trạm y tế, cộng tác viên công tác xã hội trên địa bàn tỉnh.

Tại lớp tập huấn, học viên được truyền đạt những thông tin liên quan đến người khuyết tật; cách xác định mức độ khuyết tật; kế hoạch phục hồi chức năng cho người khuyết tật giai đoạn 2015-2020 và kế hoạch năm 2017. Bên cạnh đó, các học viên còn được giảng viên giới thiệu những nội dung trong Công ước Liên hiệp quốc về người khuyết tật và các luật, thông tư liên quan.

Nhiều ý kiến thảo luận của học viên tại lớp tập huấn đã được các chuyên gia giải đáp thấu đáo, giúp đội ngũ cán bộ làm công tác liên quan đến người khuyết tật nắm được luật, thông tư và các quy định của nhà nước về người khuyết tật, để có kế hoạch thực hiện tốt hơn trong thời gian tới tại cơ sở.

T.Hương

Các tin liên quan đến bài viết