Theo UBND tỉnh, trong năm 2017, Bình Phước có 12 xã đăng ký phấn đấu hoàn thành chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới.

Hiện các xã đang đẩy nhanh tiến độ thi công tuyến đường giao thông để về đích nông thôn mớiHiện các xã đang đẩy nhanh tiến độ thi công tuyến đường giao thông để về đích nông thôn mới

Đó là các xã: Phước Tín (Phước Long); Tân Phước, Đồng Tiến (Đồng Phú); Đức Liễu (Bù Đăng); Tân Lợi (Hớn Quản); Thiện Hưng (Bù Đốp); Minh Lập (Chơn Thành); Lộc Hiệp, Lộc Thái (Lộc Ninh); Bù Gia Mập (Bù Gia Mập); Phú Riềng (Phú Riềng); Tiến Thành (Đồng Xoài).

Trong năm 2016, với sự chỉ đạo quyết liệt của các cấp, ngành, nhất là chủ trương mua xi măng trả chậm của tỉnh cho các xã xây dựng nông thôn mới, Bình Phước đã có 12/12 xã điểm về đích. Toàn tỉnh hiện có 15/92 xã đạt chuẩn nông thôn mới, đạt bình quân 12 tiêu chí, tăng 1,84 tiêu chí/xã so với năm 2015.

L.N (BPO)

Từ khóa : 12 tiêu chíchương trình nông thôn mới

Các tin liên quan đến bài viết này