Sáng nay 9-8, Bộ Công an phối hợp Văn phòng Chính phủ tổ chức hội nghị trực tuyến toàn quốc sơ kết 6 tháng triển khai Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030 (gọi tắt là Đề án 06). Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính và Phó thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam chủ trì hội nghị tại điểm cầu Hà Nội.

Tại điểm cầu Bình Phước, Phó bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Trần Tuệ Hiền chủ trì hội nghị. Dự hội nghị có lãnh đạo các sở, ban, ngành liên quan.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính phát biểu chỉ đạo tại hội nghị

Phát biểu khai mạc hội nghị, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính nhấn mạnh: Chính phủ rất quan tâm và quyết liệt chỉ đạo triển khai Đề án 06 với quyết tâm cao trong công tác thực hiện, nhằm giúp người dân thuận lợi nhất thông qua môi trường số. Quá trình triển khai đề án đã nhận được sự quan tâm vào cuộc của các bộ, ngành và địa phương, đã thu được kết quả đáng ghi nhận trên các mặt đời sống xã hội đối với quyền lợi của người dân, doanh nghiệp. Đây là nền tảng quan trọng để đổi mới tư duy, cách tổ chức thực hiện “lấy người dân, doanh nghiệp làm trung tâm” và đẩy mạnh các dịch vụ công trực tuyến mang lại lợi ích cho xã hội.

Phó bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Trần Tuệ Hiền chủ trì hội nghị tại điểm cầu Bình Phước

Đề án 06 xác định 5 nhóm tiện ích lớn, trong đó có 13 nhóm dịch vụ chung, 89 nhiệm vụ cụ thể của các bộ, ngành Trung ương; 13 nhóm nhiệm vụ chung và 8 nhóm nhiệm vụ cụ thể của các địa phương.

Báo cáo tại hội nghị, đại diện Bộ Công an cho biết: Đến nay, các bộ, ngành đã hoàn thành, đưa 21 dịch vụ công thiết yếu thực hiện trên môi trường điện tử, đạt kết quả bước đầu. Bộ Công an với vai trò cơ quan thường trực, đã gương mẫu, đi đầu, hoàn thành 9/11 dịch vụ công mức độ 4. Đồng thời, mở rộng thực hiện 187/224 nhóm dịch vụ công khác của lực lượng công an nhân dân, trong đó mở rộng phân cấp đến tận cấp xã, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho người dân khi thực hiện. Các địa phương đã hoàn thành 4 nhiệm vụ và đưa 1 nhiệm vụ cụ thể vào thực hiện trên môi trường điện tử.

 

Các đại biểu dự hội nghị tại điểm cầu Bình Phước

Đối với Bình Phước, tỉnh đã ban hành kế hoạch triển khai, thực hiện tại 16/24 đơn vị cấp sở, ban, ngành và 100% đối với các địa phương từ cấp huyện đến xã, phường, thị trấn. Kết quả triển khai 25 dịch vụ công thiết yếu liên quan đến người dân trên môi trường điện tử, thì Công an tỉnh đã hoàn thành tích hợp trên các cổng dịch vụ công 9 dịch vụ công mức độ 4 và 2 dịch vụ công mức độ 3.

Trong 6 tháng đầu năm 2022, lực lượng công an các cấp trong tỉnh tiếp nhận và giải quyết 1.582 hồ sơ trên các cổng dịch vụ công. Các sở, ban, ngành đã tái cấu trúc hoàn thành và đưa 13/14 dịch vụ công thiết yếu lên mức độ 4 đảm bảo tiến độ. Tại các địa phương, tổ công tác đã tổ chức rà soát, số hóa dữ liệu để đề xuất các phương án tái cấu trúc quy trình, thủ tục đối với các dịch vụ công đang triển khai để làm giảm thời gian, đơn giản hóa công tác giải quyết thủ tục hành chính cho người dân…

Tại hội nghị, các bộ, ngành Trung ương và địa phương đã xác định nhiệm vụ trọng tâm triển khai thực hiện Đề án 06 thời gian tới và nêu ra những khó khăn, tồn tại cần khắc phục; đề xuất một số giải pháp để hoàn thành nhiệm vụ chung. Đối với các địa phương, cần tiếp tục triển khai nhiệm vụ trọng tâm theo Đề án 06 và người đứng đầu quyết liệt chỉ đạo, chủ động tổ chức triển khai tại địa phương trên cơ sở tận dụng các điều kiện hiện có của địa phương tạo niềm tin cho người dân và doanh nghiệp.

Theo Báo Bình Phước

Các tin liên quan đến bài viết này