Bộ trưởng Bộ GDĐT Phùng Xuân Nhạ vừa có quyết định chuyển nhiệm vụ công tác tuyển sinh ĐH,CĐ từ Cục Khảo thí và Kiểm định chất lượng giáo dục sang Vụ Giáo dục ĐH.

Theo quyết định này, Vụ Giáo dục Đại học sẽ chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan giúp Bộ trưởng về công tác tuyển sinh đại học; tuyển sinh cao đẳng thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ GDĐT; Thực hiện xây dựng và trình Bộ trưởng phê duyệt, ban hành các văn bản quy phạm pháp luật, đề án, văn bản hướng dẫn về công tác tuyển sinh; xây dựng, quản lý và tập huấn sử dụng phần mềm tuyển sinh;

tai-xuong

Ảnh minh họa

Ngoài ra, Vụ Giáo dục sẽ chỉ đạo các cơ sở giáo dục đại học, các trường cao đẳng thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ GDĐT; Hướng dẫn Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, các bộ, cơ quan ngang bộ trong việc thực hiện công tác tuyển sinh; Thực hiện các nhiệm vụ trong công tác tuyển sinh theo phân công của Trưởng ban Chỉ đạo tuyển sinh; Chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan trong công tác kiểm tra tuyển sinh đại học, cao đẳng.

Phối hợp với Thanh tra và các đơn vị có liên quan trong việc thanh tra tuyển sinh đại học, cao đẳng; Phối hợp với Cục Công nghệ Thông tin và các đơn vị có liên quan trong việc xây dựng phần mềm xét tuyển đại học, cao đẳng.

Trước đó, năm 2012, công tác tuyển sinh ĐH, CĐ thuộc nhiệm vụ của Vụ Giáo dục ĐH và nội dung nhiệm vụ này được chuyển sang Cục Khảo thí và kiểm định chất lượng giáo dục từ tháng 1/2012. Sau gần năm năm phụ trách công tác tuyển sinh, Cục Khảo thí và Kiểm định chất lượng giáo dục lại chuyển trở lại nhiệm vụ công tác tuyển sinh để Vụ Giáo dục ĐH tiếp tục thực hiện như trước đây./.

Tuấn Minh

Từ khóa : Cục Công nghệ Thông tinTuyển sinh đại học 2016Tuyển sinh đại học 2017Vụ Giáo dục Đại học

Các tin liên quan đến bài viết này