Ngày 8/12, Tập đoàn dầu khí quốc gia Việt Nam cho biết, vào lúc 23 giờ 30 phút ngày 06/12/2016, Liên doanh Việt – Nga (Vietsovpetro) đã hoàn thành khoan và mở vỉa thành công, đón dòng khí và condensate đầu tiên từ giếng khai thác TU-6, giàn BK-TNG mỏ Thiên Ưng, Lô 04-3.

Ảnh minh họa. (Nguồn: Vietsovpetro)

Giếng hiện cho lưu lượng trung bình mỗi ngày khoảng 540 nghìn mét khối khí và 200 tấn condensate. Hiện nay Vietsovpetro đang khẩn trương thực hiện các giải pháp kỹ thuật cần thiết để đưa khí và condensate vào hệ thống công nghệ, chuyển qua mỏ Bạch Hổ, đưa về bờ trong thời gian sớm nhất.

Giàn BK-TNG mỏ Thiên Ưng thuộc Lô 04-3, bồn trũng Nam Côn Sơn, ở phía Đông Nam mỏ Bạch Hổ, nơi có độ sâu 120 mét nước, cách bờ 270 km. Lô 04-3 này được Chính phủ giao cho Tổ hợp nhà thầu gồm Tập đoàn Dầu khí Việt Nam và Công ty AO Zarubezhneft (Liên bang Nga). Vietsovpetro được chỉ định là Nhà điều hành.

Mỏ Thiên Ưng do Vietsovpetro phát hiện từ đầu năm 2009 bằng giếng thăm dò TU-3X. Sau quá trình thẩm lượng và đánh giá, mỏ được xếp loại mỏ nhỏ, cận biên. Giải quyết bài toán phát triển, khai thác mỏ Thiên Ưng là một thử thách lớn về cả kinh tế, kỹ thuật và công nghệ.

Thành công của Dự án Thiên Ưng cùng với chuỗi các dự án liên quan khác trước đó trong khu vực này đã mở ra triển vọng mới cho Vietsovpetro, góp phần phát triển bền vững Tập đoàn Dầu khí Việt Nam./.

HH

Từ khóa : Bạch HổDầu khí Việt NamDự án Thiên ƯngĐông NamVietsovpetro

Các tin liên quan đến bài viết này