Cột điện trên địa bàn phường Bình Hoà, TP Thuận An, tỉnh Bình Dương bốc cháy ngùn ngụt kèm nhiều tiếng nổ.

Các tin liên quan đến bài viết