Bạn đọc hỏi: Tôi bị chủ doanh nghiệp nợ đóng bảo hiểm xã hội (BHXH) trong quá trình làm tại doanh nghiệp. Hiện công ty đang trong tình trạng chờ phá sản nên hồ sơ không được giải quyết. Vậy, tôi có thể tự đóng khoản này để được chốt sổ BHXH?

Lao động đến làm thủ tục hành chính tại trụ sở BHXH cấp tỉnh

Về vấn đề này, báo Tin tức thông tin như sau:

Theo quy trình thu bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm tai nạn lao động- bệnh nghề nghiệp; quản lý sổ bảo hiểm xã hội thẻ bảo hiểm y tế (ban hành kèm theo Quyết định số 595/QĐ-BHXH của Tổng Giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam có hiệu lực thi hành từ ngày 1-7-2017, trong đó, Khoản 2 Điều 43 về Quản lý tiền thu khoản tiền bảo hiểm xã hội của quy trình trên quy định tiền bảo hiểm xã hội phải đóng qua đơn vị có trách nhiệm đóng bảo hiểm xã hội.

Điều này đồng nghĩa người lao động không được phép tự đóng.

Do đó, bạn liên hệ với BHXH nơi có trụ sở của doanh nghiệp, cơ quan chức năng để kiến nghị biện pháp giải quyết.

XM/báo Tin tức

Từ khóa : bảo hiểm xã hội

Các tin liên quan đến bài viết này