Thanh tra Chính phủ yêu cầu chủ đầu tư Dự án Sâm Ngọc Linh giải trình cụ thể từng khoản chi, căn cứ tình hình thực tiễn và quy định của pháp luật xử lý số tiền chi quản lý dự án tăng so với dự toán dự án được phê duyệt.

Thanh tra Chính phủ (TTCP) vừa có Thông báo số 1010/TB-TTCP, kết luận thanh tra công tác quản lý, sử dụng nguồn kinh phí cho dự án đầu tư; thực hiện pháp luật về tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng (TCĐLCL) giai đoạn 2013 – 2017 tại Bộ Khoa học và Công nghệ (KHCN).

Chi vượt hàng trăm triệu so với dự toán

Đáng chú ý, trong quá trình sử dụng, quản lý kinh phí cho dự án đầu tư và thực hiện pháp luật về TCĐLCL giai đoạn này, Bộ KHCN, các chủ đầu tư và các tổ chức, cá nhân tham gia thực hiện các dự án còn có những thiếu sót, khuyết điểm, vi phạm. Đặc biệt, trong đó kết luận nhắc nhiều đến những sai phạm của dự án Sâm Ngọc Linh.

vi sao chu dau tu du an sam ngoc linh bi ttcp yeu cau giai trinh? hinh anh 1

Kết luận của Thanh tra Chính phủ chỉ ra nhiều sai phạm của Dự án Sâm Ngọc Linh.

Cụ thể, kết luận của TTCP nêu rõ, Dự án Sâm Ngọc Linh tồn tại một số sai phạm như việc Bộ KHCN phê duyệt mua ô tô chưa đúng với Quyết định của Thủ tướng về việc ban hành Quy định tiêu chuẩn, định mức và chế độ quản lý, sử dụng phương tiện đi lại trong cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập, công ty Nhà nước.

Phê duyệt CĐT trực tiếp quản lý dự án cho một số CĐT không có chức năng chuyên môn và không có đủ cán bộ có năng lực quản lý dự án đầu tư xây dựng theo quy định của Chính phủ quy định về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình.

Phê duyệt kế hoạch đấu thầu có gói thầu số 35 “Vật tư, dụng cụ phục vụ hoạt động lâm sinh” – Dự án Sâm Ngọc Linh do Dự án thiếu hoạt động lâm sinh, không có trong danh mục dự án, không đảm bảo quy định theo Khoản 1 Điều 34 Luật Đấu thầu.

Bên cạnh đó, TTCP cũng chỉ ra rằng, đối với các đơn vị là CĐT các dự án đầu tư, trong công tác lập, thẩm tra dự án còn nhiều sai sót như số liệu phản ánh còn thiếu thống nhất như cây trồng trong Dự án Sâm Ngọc Linh.

“Việc dự toán dự án lập cho nội dung chi phí quản lý dự án chưa tính toán kỹ đến đặc thù của dự án, dẫn đến không lập theo phương án xây dựng dự toàn chi cụ thể mà xác định theo tỷ lệ, gây khó khăn khi thực hiện và phải xin điều chỉnh” ở Dự án Sâm Ngọc Linh.

Đặc biệt, về công tác tổ chức quản lý dự án, CĐT Dự án Sâm Ngọc Linh “căn cứ nhu cầu thực tế để lập dự toán chi phí quản lý dự án là trên 2.3 tỉ đồng, lớn hơn dự toán dự án được duyệt là trên 680 triệu đồng”.

Yêu cầu chủ đầu tư phải giải trình

Việc lập dự toán còn thiếu chính xác, sai khối lượng hoặc áp dụng đơn giá, mã hiệu định mức không chính xác…, làm tăng giá gói thầu trên 5 tỉ đồng (Dự án Viện NLNT tại Đà Nẵng, Dự án Sâm Ngọc Linh…)

Cũng tại Dự án Sâm Ngọc Linh, việc giảm chi phí tư vấn thiết kế lập dự toán so với hợp đồng đã ký trên 118 triệu đồng do giảm giá trị xây lắp.

Về công tác giám sát thi công công trình, TTCP cũng chỉ ra rằng, nhân sự của nhà thầu bố trí quá ít so với hợp đồng ký kết, dẫn đến chất lượng công trình chưa đảm bảo phải thi công lại… Chi phí tư vấn giám sát của Dự án Sâm Ngọc Linh xác định lại, cần giảm trừ trên 100 triệu đồng.

Từ kết quả thanh tra, TTCP yêu cầu CĐT Dự án Sâm Ngọc Linh giải trình cụ thể từng khoản chi, căn cứ tình hình thực tiễn và quy định của pháp luật xử lý số tiền chi quản lý dự án tăng so với dự toán dự án được phê duyệt trên 680 triệu đồng.

Trong kết luận thanh tra, TTCP đề cập đến việc trách nhiệm về các thiếu sót, vi phạm được phát hiện qua thanh tra trong việc quản lý, sử dụng kinh phí cho các dự án đầu tư cũng như việc thực hiện pháp luật về TCĐLCL thuộc lãnh đạo Bộ KHCN được giao phu trước thời kỳ 2013-2017, các đơn vị, cá nhân thuộc Bộ KHCN như Tổng cực TCĐLCL, Văn phòng Bộ, Vụ Kế hoạch – Tài chính, Thanh tra Bộ giai đoạn 2013-2017.

Trách nhiệm về các thiếu sót, sai phạm trong việc thực hiện các dự án đều tư nêu trên thuộc CĐT và các nhà thầu tham gia thực hiện dự án.

Theo Dân việt

Từ khóa : Dự án Sâm Ngọc Linhdự toán phê duyệtgiải trìnhSâm Ngọc Linh bảo vật quốc giaThanh tra Chính phủ

TIN LIÊN QUAN