Sáng 8-12, Sở văn hóa-Thể thao và Du lịch cùng Công an tỉnh tổ chức lễ ký kết quy chế phối hợp Chương trình bảo vệ an ninh Quốc gia và trật tự an toàn xã hội trong lĩnh vực Văn hóa, gia đình, thể thao và du lịch và phối hợp quản lý hoạt động TDTT trong lực lượng Công an tỉnh giai đoạn 2016-2020.

Tại hội nghị, 2 bên đã cùng nhau thông qua dự thảo và ký kết quy chế phối hợp công tác bảo vệ an ninh quốc gia và đảm bảo trật tự an toàn xã hội trong lĩnh vực văn hóa, gia đình, thể dục, thể thao và du lịch giai đoạn 2016-2020 gồm: Phối hợp trao đổi thông tin; thực hiện công tác quản lý nhà nước trong lĩnh vực văn hóa, gia đình, thể dục, thể thao và du lịch; bảo vệ bí mật nhà nước, bảo đảm an toàn thông tin mạng trong ngành văn hóa, thể thao và du lịch; xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc; đảm bảo an ninh – trật tự trong tổ chức các sự kiện. Thông qua chương trình phối hợp về quản lý, chỉ đạo hoạt động thể dục – thể thao trong lực lượng Công an tỉnh gồm: Công tác thể dục, thể thao quần chúng; thể thao thành tích cao; đảm bảo an ninh, trật tự cho các hoạt động thể dục thể thao; hoạt động thể thao ngoại khóa trong các trung tâm huấn luyện chuyên môn, nghiệp vụ ngành công an…

Trong 5 năm từ 2011-2016, về văn hóa, 2 bên đã phối hợp tổ chức 136 lượt kiểm tra 593 cơ sở, phát hiện 177 cơ sở vi phạm, xử phạt 731 triệu đồng. Lĩnh vực thể dục thể thao phối hợp tham gia 259 giải thể thao khu vực, toàn quốc và quốc tế, đoạt 918 huy chương. Công an tỉnh đã phối hợp tổ chức nắm tình hình, đảm bảo an toàn, kịp thời phát hiện các hành vi tiêu cực trong thể thao. Về du lịch, 2 bên đã phối hợp kiểm tra 105 cơ sở kinh doanh hoạt động du lịch, phát hiện 65 cơ sở vi phạm, phạt 125 triệu đồng; 2 bên có phương án phối hợp bảo vệ trong quá trình khai thác các tuyến du lịch, không để xảy ra tình hình phức tạp ảnh hưởng đến hình ảnh du lịch của tỉnh.

Việc ký kết phối hợp sẽ góp phần triển khai sâu rộng các hoạt động văn thể, nâng cao đời sống tinh thần trong nhân dân, nêu cao tinh thần tố giác tội phạm; qua đó cũng gắn kết trách nhiệm giữa cơ quan công an với các đơn vị thực hiện hoạt động văn hóa, thể thao và du lịch trên địa bàn tỉnh.

Trần Luân

Từ khóa : công ansở văn hóathể thao du lịch bình phước

Các tin liên quan đến bài viết này