Ngày 10-11, Phó chủ tịch UBND tỉnh Huỳnh Anh Minh chủ trì họp thông qua dự thảo các báo cáo, tờ trình của UBND tỉnh trình kỳ họp thứ 3, HĐND tỉnh khóa IX. Lãnh đạo các huyện, thị xã, sở, ban, ngành của tỉnh dự họp.

Phó chủ tịch UBND tỉnh Huỳnh Anh Minh phát biểu tại cuộc họpPhó chủ tịch UBND tỉnh Huỳnh Anh Minh phát biểu tại cuộc họp

Tại cuộc họp, đại diện các sở, ban, ngành đã báo cáo, phát biểu góp ý vào các nội dung trình kỳ họp thứ 3 HĐND tỉnh. Giám đốc Sở Tài chính Trần Văn Mi cho biết: Năm 2016, ước thu ngân sách trên địa bàn 4.150 tỷ đồng, bằng 110% dự toán Bộ Tài chính giao, 104% dự toán HĐND tỉnh điều chỉnh, tăng 8% so với năm 2015. Chi ngân sách 7.128 tỷ đồng, bằng 119% dự toán Bộ Tài chính giao, đạt 98% dự toán HĐND tỉnh điều chỉnh và giảm 7% so với năm 2015. Cân đối ngân sách năm 2016, số thu địa phương được sử dụng 3.220 tỷ đồng, thu bổ sung từ ngân sách Trung ương 3.687 tỷ đồng, ghi thu, ghi chi quản lý qua ngân sách nhà nước 460 tỷ đồng. Dự toán năm 2017 thu ngân sách nhà nước trên địa bàn 4.500 tỷ đồng.

Theo dự thảo báo cáo, tổng sản phẩm trên địa bàn tỉnh (GRDP) ước cả năm 2016 tăng 6,6%, trong đó khu vực công nghiệp – xây dựng tăng 10,5%, dịch vụ tăng 10,67%, nông – lâm nghiệp – thủy sản tăng 0,36% so với năm 2015. Cơ cấu kinh tế ước năm 2016 khu vực nông – lâm nghiệp – thủy sản 33,8%, công nghiệp – xây dựng 28,7%, dịch vụ 37,5%. Thu nhập bình quân đầu người ước đạt 42,1 triệu đồng, tăng 5,5% so với năm 2015. Giá trị sản xuất nông, lâm nghiệp và thủy sản ước 21.113,4 tỷ đồng, tăng 0,36% so với năm 2015, đạt 95,6% kế hoạch; công nghiệp ước 29.845 tỷ đồng, đạt 107,36% kế hoạch, tăng 9,55% so với năm 2015. Một số sản phẩm chủ yếu như: Hạt điều nhân tăng 10,5%, tinh bột sắn tăng 3,45%, xi măng tăng 9,2%. Chất lượng giáo dục mũi nhọn được nâng lên, đội tuyển học sinh giỏi của tỉnh đạt 51 giải tại kỳ thi học sinh giỏi quốc gia. Giải quyết việc làm cho 30.000 lao động, đào tạo nghề cho 6.000 lao động, đạt 100% kế hoạch. Số hộ nghèo cuối năm 2016 ước còn 4.637 hộ, chiếm 1,95% theo chuẩn cũ và 5,65% theo chuẩn mới.

Đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành đã thống nhất thông qua các dự thảo tờ trình. Phát biểu tại buổi làm việc, Phó chủ tịch UBND tỉnh Huỳnh Anh Minh cho rằng một số dự thảo trình tại cuộc họp còn dài dòng, cần sửa cho ngắn gọn, đi vào trọng tâm. Ông cũng yêu cầu các đại biểu đóng góp ý kiến vào các dự thảo bằng văn bản và gửi về Văn phòng UBND tỉnh để điều chỉnh bổ sung hoàn chỉnh trong thời gian sớm nhất.

Nguồn: Báo Bình Phước

Các tin liên quan đến bài viết này