Những năm qua, Trường quân sự tỉnh đã có nhiều đổi mới trong nâng cao chất lượng bồi dưỡng kiến thức quốc phòng cho học viên nói chung và đào tạo cán bộ quân sự cơ sở nói riêng. Ban giám hiệu nhà trường, cán bộ, giáo viên đã phát huy tinh thần sáng tạo, đổi mới, khắc phục khó khăn trong giảng dạy, luôn gắn với việc xây dựng tổ chức đảng trong sạch vững mạnh, thường xuyên duy trì phong trào thi đua quyết thắng hướng theo mục tiêu “dạy tốt, học tốt”.

Trước yêu cầu ngày càng cao của công tác đào tạo, Đảng ủy – Ban giám hiệu nhà trường đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng tốt mối đoàn kết, tận dụng nhiều nguồn thu, thực hành tiết kiệm, trên tinh thần phát huy nội lực mua sắm cơ sở vật chất, xây dựng thao trường, bãi tập và xây dựng cảnh quan môi trường bảo đảm huấn luyện, đào tạo trước mắt cũng như lâu dài. Từ đầu năm đến nay, Trường quân sự tỉnh đã tổ chức được 4 lớp tập huấn cho hơn 500 cán bộ xã, phường, thị trấn; 6 lớp bồi dưỡng kiến thức quốc phòng cho 516 học viên thuộc đối tượng 3, 4; huấn luyện 17 đồng chí quân nhân dự bị cấp đại đội bộ binh; tổ chức đào tạo dài hạn tiếng Khơme cho 48 học viên, đồng thời tổ chức giáo dục quốc phòng cho 400 học sinh, sinh viên. Kết quả kiểm tra các lớp huấn luyện, đào tạo tỷ lệ khá, giỏi luôn chiếm trên 75%.

Đại tá Đoàn Tử Mạo trao giấy chứng nhận tốt nghiệp cho các học viên lớp bồi dưỡng kiến thức quốc phòng – an ninh đối tượng 3

Để thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ được giao, Đảng ủy – Ban giám hiệu nhà trường đã tập trung nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, giáo viên. Do đó, mặc dù lực lượng trực tiếp giảng dạy còn thiếu nhưng hằng năm nhà trường vẫn sắp xếp công việc phù hợp, bố trí cho cán bộ, giáo viên được đào tạo tại các học viện, các trường trong và ngoài quân đội. Đến nay, 100% giáo viên của trường đều có trình độ đại học, 2 giáo viên có trình độ sau đại học. Ngoài ra, nhà trường còn thực hiện tốt chế độ tập huấn cho cán bộ, giáo viên nhằm bổ sung kiến thức, nhất là những vấn đề mới về quan điểm, đường lối quốc phòng, quân sự của Đảng và thống nhất tổ chức phương pháp huấn luyện, đào tạo. Nhờ đó đội ngũ nhà giáo không ngừng được nâng cao cả về số lượng, chất lượng, đáp ứng tốt yêu cầu đổi mới phát triển giáo dục – đào tạo trong giai đoạn cách mạng mới.

Thực tế hiện nay đội ngũ cán bộ, giáo viên của nhà trường còn thiếu, chỉ đạt 61% so với biên chế. Song với tinh thần tự lực, tự cường, đoàn kết thống nhất, cán bộ, giáo viên nhà trường đã chủ động khắc phục khó khăn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Trong những yếu tố góp phần tạo nên chất lượng huấn luyện, đào tạo của trường là vấn đề chăm lo xây dựng cơ sở vật chất, tinh thần đảm bảo cho đời sống và nhiệm vụ huấn luyện, đào tạo. Tuy còn nhiều khó khăn, thiếu thốn, song nhà trường đã chủ động xây dựng quy hoạch có khoa học, do đó luôn đảm bảo tốt công tác huấn luyện. Nhiều năm qua, trường đã được Bộ CHQS tỉnh đầu tư hàng trăm triệu đồng xây dựng cơ bản, mua sắm trang thiết bị. Nhà trường cũng tăng cường giáo dục nâng cao ý thức tự giác của mọi thành viên đối với việc xây dựng nền nếp chính quy, chấp hành kỷ luật; tăng cường quản lý, rèn luyện kỷ luật, thực hiện tác phong công tác khoa học.

Từ những yêu cầu nhiệm vụ xây dựng, phát triển của quân đội và bảo vệ Tổ quốc hiện nay, nhà trường đã thường xuyên thực hiện đồng bộ, toàn diện các nội dung, biện pháp tiếp tục đẩy mạnh xây dựng, phát triển đội ngũ nhà giáo vững mạnh, toàn diện, có đủ phẩm chất, năng lực đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ. Không ngừng nâng cao chất lượng giáo dục – đào tạo và nghiên cứu khoa học, thực hiện tốt chức năng tham mưu giúp cấp ủy chính quyền địa phương nâng cao hiệu quả công tác quốc phòng – quân sự. Xây dựng khu vực phòng thủ vững chắc, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, tạo điều kiện để chính quyền và nhân dân các dân tộc trong tỉnh phát triển kinh tế, nâng cao đời sống.

Quang Thạch

Từ khóa : trường quân sự tỉnh bình phước

Các tin liên quan đến bài viết này