Di Tích Trụ Sở Chính Phủ Cách Mạng Lâm Thời Cộng Hòa Miền Nam Việt Nam (Nhà Giao Tế- Bảo Tàng Tỉnh Bình Phước).

Nói đến di tích lịch sử của tỉnh Bình Phước không thể không nhắc đến di tích lịch sử Lộc Ninh. Di tích lịch sử cách mạng là thế mạnh nổi bật nhất của Lộc Ninh. Khách du lịch trong và ngoài nước muốn đến thăm Lộc Ninh, bởi đây là nơi ghi dấu ấn hội tụ của nguồn sức mạnh đưa con thuyền cách mạng Việt Nam đến bến bờ thắng lợi.

Nguồn Youtube

Từ khóa : Di Tích Trụ Sở Chính Phủ Cách Mạng Lâm Thời Cộng Hòa Miền Nam Việt Nam

Các tin liên quan đến bài viết