Đó là kết quả theo công bố của Bộ Khoa học và Công nghệ chiều ngày 5/12. Đã phát hiện tới 1.060 lượt hành vi vi phạm của các cơ sở sản xuất kinh doanh vàng bạc, trang sức.
Thanh tra Bộ Khoa học và Công nghệ (KH&CN) đã thanh tra 2.942 cơ sở sản xuất kinh doanh vàng bạc, trang sức, kết quả đã phát hiện 761 đơn vị vi phạm về tiêu chuẩn đo lường chất lượng, nhãn hàng hóa trong sản xuất, kinh doanh vàng trang sức, mỹ nghệ. Số cơ sở có vi phạm chiếm tới 25,9% số cơ sở được thanh tra. Trong đó, có 495 lượt vi phạm về nhãn hàng hóa; 201 lượt hành vi vi phạm quy định về đo lường (Cân không có chứng chỉ kiểm định hoặc đã hết hiệu lực kiểm định là 141 lượt; Khối lượng vàng không đạt theo giá trị công bố là 60 lượt); 161 lượt hành vi vi phạm không đạt chất lượng; 125 lượt hành vi vi phạm không công bố tiêu chuẩn áp dụng và 78 lượt hành vi vi phạm khác như không trang bị bộ quả cân chuẩn sử dụng kèm với cân; Phạm vi đo, độ chính xác của cân không phù hợp với khối lượng vàng cần đo…Trong số 761 cơ sở vi phạm, cơ quan chức năng đã cảnh cáo 132 cơ sở, xử phạt bằng tiền là 629 cơ sở với tổng số trên 4,2 tỷ đồng. Một số địa phương đã xử lý nghiêm khắc các hành vi vi phạm như Đồng Nai xử phạt 60 cơ sở với tổng số tiền là 1,4 tỷ đồng; TP.HCM xử phạt 35 cơ sở với tổng số tiền gần 400 triệu đồng, Hà Nội xử phạt 44 cơ sở gần 300 triệu đồng…Ngoài áp dụng hình thức xử phạt chính bằng tiền, cơ quan thanh tra đã áp dụng hình thức xử phạt bổ sung, biện pháp khắc phục hậu quả đối với các cơ sở vi phạm như buộc khắc phục về ghi nhãn hàng hóa; buộc công bố, công bố lại hàm lượng vàng; buộc định lượng lại khối lượng vàng trước lúc đưa vào lưu thông; buộc kiểm định phương tiện đo trước khi đưa vào sử dụng…
Nguồn: tuoitre.vn

Từ khóa : cơ sở vàngmỹ nghệ vi phạm

Các tin liên quan đến bài viết