Tháng 10-2016, Chi cục Chăn nuôi – Thú y kiểm dịch 72.849 con heo; 190 con trâu, bò; 616.353 con gia cầm; 2.059.200 trứng gia cầm; 105 con động vật khác; 21.900kg sản phẩm động vật; 750 tấm da động vật. Kiểm soát giết mổ gia súc, gia cầm được duy trì thường xuyên tại 30 cơ sở giết mổ trong tỉnh với 23.909 con heo; 815 con trâu, bò; 49.300 con gia cầm. Kiểm tra vệ sinh thú y 506.535kg heo; 48.680kg trâu, bò; 79.860kg gia cầm; 341.070 trứng gia cầm; 15.230kg sản phẩm động vật khác.

Cơ quan chức năng đã kiểm tra tiến độ sửa chữa cơ sở giết mổ Đức Phong, huyện Bù Đăng; kiểm tra và thẩm định điều kiện vệ sinh thú y cơ sở giết mổ Minh Hưng, huyện Chơn Thành, trước khi đưa vào hoạt động. Trạm Chăn nuôi – Thú y thị xã Phước Long phối hợp với công an phường, ban quản lý chợ kiểm tra vệ sinh thú y, vệ sinh an toàn thực phẩm đối với các đối tượng kinh doanh động vật, sản phẩm động vật trên địa bàn.

Trạm Chăn nuôi – Thú y thị xã Đồng Xoài phối hợp Công an phường Tân Đồng đã lấy 6 mẫu kiểm tra nhanh chất cấm trên heo, kết quả đều âm tính với chất cấm salbutaml. Trạm cũng đã phối hợp với đoàn kiểm tra liên ngành 389 thị xã phát hiện 2 hộ kinh doanh tổng 175kg sản phẩm động vật đã biến đổi màu sắc; tham mưu UBND thị xã xử phạt vi phạm hành chính 12,131 triệu đồng. Trạm Chăn nuôi – Thú y huyện Chơn Thành phối hợp với quản lý thị trường lập biên bản xử lý vi phạm hành chính 2 trường hợp, tịch thu tiêu hủy 160kg thịt heo đã chuyển màu, có mùi hôi, xử phạt vi phạm 5,5 triệu đồng.

Nguồn tin: BPO

Các tin liên quan đến bài viết này