Chiều ngày 20-5, Thường trực Tỉnh ủy họp thông qua dự thảo văn kiện và phương án nhân sự Đại hội Đảng bộ huyện Hớn Quản nhiệm kỳ 2020-2025. Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Nguyễn Văn Lợi chủ trì. Đại diện lãnh đạo các ban xây dựng Đảng, Văn phòng Tỉnh ủy và các sở, ngành cùng dự.

Theo dự thảo báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Hớn Quản, nhiệm kỳ 2015-2020, trong 29 chỉ tiêu Nghị quyết, ước đến cuối năm 2020 hầu hết đều đạt và vượt. Nhiệm kỳ 2020-2025, báo cáo chính trị đề ra các chỉ tiêu: Tốc độ tăng trưởng 7,6%; lĩnh vực nông – lâm – thủy sản 47,8%, công nghiệp – xây dựng 23,51%, thương mại – dịch vụ 28,69%; thu nhập bình quân đầu người đến năm 2025 đạt 75 triệu đồng; phấn đấu đến cuối nhiệm kỳ huyện đạt chuẩn nông thôn mới. Tại hội nghị, các đại biểu góp ý, bổ sung vào dự thảo văn kiện như: cần sắp xếp lại các nội dung của văn kiện, đánh giá cụ thể lĩnh vực kinh tế, nhiệm vụ xây dựng Đảng; xác định thêm những nhiệm vụ và giải pháp ở các lĩnh vực nông nghiệp, công nghiệp, thương mại – dịch vụ, hạ tầng, giao thông trong nhiệm kỳ mới.

Phó bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Huỳnh Thị Hằng yêu cầu báo cáo tóm tắt trình bày tại đại hội cần đầy đủ nội dung, nêu bật được kết quả nhiệm kỳ qua. Chương trình đột phá có báo cáo riêng bổ sung vào tài liệu văn kiện. Chương trình đột phá nhiệm kỳ tới phải nhận định được thuận lợi, khó khăn để xây dựng sát với tiềm năng thế mạnh của huyện. Về nông nghiệp phải quy hoạch vùng an toàn dịch bệnh cho chăn nuôi.

Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Văn Lợi phát biểu kết luận cuộc họp

Phát biểu kết luận cuộc họp, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Văn Lợi đề nghị huyện Hớn Quản tiếp thu các ý kiến góp ý để hoàn thiện báo cáo. Nhiệm kỳ 2020-2025, Hớn Quản cần chú trọng phát triển nông nghiệp sạch, nông nghiệp công nghệ cao, xây dựng chuỗi giá trị, xây dựng thương hiệu vùng; phát triển công nghiệp xi măng, công nghiệp năng lượng, cụm công nghiệp; quy hoạch phát triển đô thị, nhà ở xã hội; chú trọng phát triển thương mại – dịch vụ cho khu công nghiệp, khu đô thị; quản lý chặt chẽ môi trường; tiếp tục thực hiện và nâng cao các tiêu chí của chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới; quan tâm thực hiện các chính sách an sinh xã hội; đào tạo nâng cao phát triển nguồn nhân lực; phát triển những lễ hội dân gian; giữ vững quốc phòng – an ninh.

Huyện cần thực hiện đồng bộ các nhiệm vụ như: Đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, xây dựng chính quyền điện tử; giải quyết dứt điểm các vấn đề bức xúc của nhân dân; tiếp tục nâng cao chất lượng xây dựng Đảng toàn diện về các mặt; nhất là công tác tổ chức, quy hoạch đào tạo, sử dụng cán bộ.

Theo Báo Bình Phước

TIN LIÊN QUAN