Triển khai thực hiện nghiêm ý kiến chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ về công tác phòng cháy, chữa cháy tại các văn bản: Nghị quyết số 102/NQ-CP ngày 09/8/2022; Công điện 683/CĐ-TTg ngày 01/8/2022; Công điện số 792/CĐ-TTg ngày 07/9/2022; Công văn số 2530/VPCP-NC ngày 21/4/2022 của Văn phòng Chính phủ; Công văn số 5910/VPCP-NC ngày 08/9/2022 của Văn phòng Chính phủ; Công văn số 3432/BVHTTDL-VHCS ngày 09/9/2022 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc tăng cường công tác quản lý nhà nước về kinh doanh dịch vụ karaoke, vũ trường và Công văn số 58/TTr-VHGĐ ngày 12/9/2022 của Thanh tra Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra đối với cơ sở kinh doanh dịch vụ karaoke, vũ trường.

Theo đó, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã ban hành Kế hoạch số 2490/KH-SVHTTDL ngày 13/9/2022 kiểm tra điều kiện hoạt động kinh doanh dịch vụ karaoke, vũ trường trên địa bàn tỉnh. Ngày 20/9 Đoàn kiểm tra của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã phối hợp với Công an tinh  kiểm tra việc chấp hành các quy định của pháp luật trong kinh doanh dịch vụ karaoke trên địa bàn thành phố Đồng Xoài.

Qua kiểm tra, Đoàn phát hiện vẫn còn tồn tại một số hạn chế, cụ thể như diện tích phòng không đúng quy định, tay cửa phòng không đúng quy định, tại các lối đi không đủ sáng khi tắt hệ thống điện… Về công tác phòng cháy chữa cháy đa số các cơ sở karaoke đã lập hồ sơ theo dõi, quản lý hoạt động về phòng cháy chữa cháy theo quy định tại Thông tư số 149/2020TT-BCA; đã trang bị phương tiện phòng cháy chữa cháy, bình chữa cháy xách tay đảm bảo số lượng theo quy định tại Thông tư số 147/2015/TT-BCA.

Bên cạnh đó Đoàn kiểm tra cũng đã nhắc nhở các cơ sơ kinh doanh cần tạo thông thoáng tại các lối đi, đồng thời phải hướng dẫn nhân viên phục vụ sử dụng tốt các thiết bị phòng cháy chữa cháy, yêu cầu các cơ sở kinh doanh chấp hành tốt về thời gian hoạt động, bản quyền tác giả, an toàn lao động, tệ nạn xã hội. Đoàn kiểm tra hướng dẫn, tuyên truyền, phổ biến các văn bản quy phạm pháp luật về kinh doanh dịch vụ karaoke, vũ trường và triển khai có hiệu quả Nghị định số 54/2019/NĐ-CP ngày 19/6/2019 của Chính phủ quy định về kinh doanh dịch vụ karaoke, vũ trường cho các tổ chức, cá nhân hoạt động kinh doanh dịch vụ karaoke, vũ trường trên địa bàn tỉnh, chấp hành tốt các quy định của pháp luật.

Theo ông Nguyễn Cao Lương, Phó Chánh Thanh tra Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, đối với các hạn chế ghi nhận tại một vài cơ sở, đoàn đã lập biên bản và nhắc nhở cho cam kết khắc phục. Đoàn sẽ tiến hành tái kiểm tra, nếu vẫn còn phát hiện vi phạm, không khắc phục thì sẽ xem xét xử lý theo quy định, trong đó hình thức nặng nhất là tạm đình chỉ hoạt động./.

Theo VH,TT&DL

Các tin liên quan đến bài viết