Ngày 7-12, tại trụ sở UBND xã Hưng Phước, huyện Bù Đốp diễn ra hội nghị thành lập Hợp tác xã (HTX) sản xuất tiêu sạch bền vững Hưng Phước.

Trong quá trình vận động thành lập HTX, có 80 thành viên đăng ký tham gia, diện tích canh tác là 100 ha hồ tiêu, chủ yếu tập trung ở thôn Phước Tiến, vốn điều lệ đóng góp là 3 tỷ 50 triệu đồng. HTX có địa chỉ tại ấp Phước Tiến, xã Hưng Phước, điện thoại 0985462562, ngành nghề sản xuất – kinh doanh là trồng và chăm sóc hồ tiêu bền vững theo tiêu chuẩn VietGAP, cung ứng vật tư nông nghiệp, chăn nuôi gia súc và thu mua nông sản. HTX đặt ra mục tiêu hoạt động “Vì thành viên phục vụ” và mở rộng loại hình sản xuất -kinh doanh, dịch vụ, đẩy mạnh doanh thu, tăng lợi nhuận, đem lại thu nhập ổn định cho xã viên. HTX giúp người trồng tiêu trong vùng liên kết sản xuất tốt hơn, tạo ra sản phẩm đáp ứng yêu cầu của thị trường trong và ngoài nước… Dự kiến trong 3 năm kinh doanh, HTX lãi khoảng 952,48 triệu đồng.

Hội nghị đã bầu Hội đồng quản trị HTX gồm 5 thành viên. Ông Bùi Quốc Hai được bầu làm Chủ tịch Hội đồng quản trị, kiêm Giám đốc HTX.

P.Thảo

Các tin liên quan đến bài viết