Đó là ý kiến chỉ đạo của ông Nguyễn Tiến Dũng – Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bình Phước tại Hội nghị tổng kết hoạt động năm 2016 và triển khai nhiệm vụ năm 2017 của ngành Thanh tra tỉnh diễn ra ngày 23/11.

Toàn cảnh hội nghị

Theo báo cáo tại hội nghị, trong năm 2016 đã tiến hành thanh tra chuyên ngành 1.850 cuộc với 3.053 tổ chức, cá nhân. Qua thanh tra, đã phát hiện và ban hành 1.538 Quyết định xử phạt hành chính với tổng số tiền 4,86 tỷ đồng trong các hành vi vi phạm là bảo vệ môi trường, xây dựng nhà ở, công trình; hành lang đường bộ, giao thông; in ấn, xuất bản…Về công tác thanh tra hành chính đã hoàn thành 100% với tổng số 67 cuộc thanh tra (47 cuộc thanh tra theo kế hoạch và 20 cuộc thanh tra đột xuất). Qua thanh tra phát hiện 50/270 đơn vị vi phạm thuộc lĩnh vực tài chính ngân sách, đầu tư xây dựng cơ bản với tổng sai phạm về kinh tế là hơn 1,7 tỷ đồng, kiến nghị thu hồi gần 1,4 tỷ đồng và xử lý 6 tổ chức, 56 cá nhân.Đối với thanh tra trách nhiệm, trong năm đã tiến hành 13 cuộc thanh tra trách nhiệm của thủ trưởng các cơ quan, đơn vị trong việc chấp hành các quy định của pháp luật về thanh tra, khiếu nại, tố cáo và phòng chống tham nhũng tại 73 đơn vị.Bên cạnh đó, toàn ngành đã tiếp 3.925 lượt công dân khiếu nại, tố cáo (giảm 1.030 lượt so với cùng kỳ). Tiếp nhận 1.570 đơn thư khiếu nại tố cáo, trong đó có 1.251 đơn đủ điều kiện xử lý và đã xử lý 100%. Tổng số đơn thư khiếu nại thuộc thẩm quyền thụ lý có 165 đơn, đã giải quyết 141 đơn (đạt 85,5%). Qua đó đã kiến nghị thu hồi cho Nhà nước 797 triệu đồng, trả lại cho công dân 91 triệu đồng, 184,6 m2 đất và phục hồi quyền lợi cho 21 người…Song song với việc thực hiện nhiệm vụ trọng tâm trong công tác Thanh tra, việc nâng cao năng lực, trình độ chuyên môn nghiệp vụ cũng được ngành chú trọng quan tâm thông qua việc cử đi đào tạo, tập huấn chuyên môn, bổ nhiệm…Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, ông Nguyễn Tiến Dũng – Phó chủ tịch UBND tỉnh đánh giá cao những nỗ lực của ngành thanh tra tỉnh trong năm qua. Để khắc phục những mặt hạn chế, khó khăn còn tồn tại, ông Dũng đề nghị trong năm tới, các cấp Thanh tra phải xây dựng kế hoạch có trọng tâm, trọng điểm, tập trung vào các lĩnh vực dễ phát sinh tiêu cực, tham nhũng. Ngoài ra, phải thực hiện có hiệu quả chủ trương, pháp luật của Đảng, Nhà nước về tiếp công dân; giải quyết khiếu nại, tố cáo, tăng cường công tác tiếp công dân; quan tâm tuyên truyền, vận động, đối thoại với công dân; triển khai thực hiện tốt các Chương trình hành động của Thanh tra Chính phủ, Tỉnh ủy và UBND tỉnh về công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí. Đồng thời chú trọng công tác kiện toàn bộ máy làm công tác tiếp dân ở cơ sở, chú trọng nâng cao năng lực cán bộ trong ngành để đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới.

Văn Đoàn (khoahocthoidai.vn)

Từ khóa : phạm tiến dũngthanh tra tỉnh bình phước

Các tin liên quan đến bài viết