Sáng 17-9, Sở Thông tin và Truyền thông phối hợp Sở Lao động – Thương binh và Xã hội tổ chức hội nghị trực tuyến tập huấn giảm nghèo thông tin cho 11 huyện, thị, thành phố.

Đại tá, nhà báo Phan Tùng Sơn, Phó trưởng đại diện phía Nam báo Quân đội Nhân dân triển khai kỹ năng viết, biên tập tin tại điểm cầu Sở Thông tin và Truyền thông

Đại diện Sở Lao động – Thương binh và Xã hội triển khai chuyên đề rà soát nhanh hộ nghèo, cận nghèo định kỳ năm 2020; dự kiến chuẩn nghèo giai đoạn 2021-2025 và hướng dẫn kỹ năng rà soát thực trạng hộ nghèo dân tộc thiểu số năm 2021. Dự kiến chuẩn nghèo áp dụng cho cả giai đoạn 2021-2025 đối với hộ nghèo có mức thu nhập 1,5 đồng/người/tháng đối với khu vực nông thôn, 2 đồng/người/tháng ở khu vực thành thị và thiếu hụt từ 3 chỉ số đo lường mức độ thiếu hụt dịch vụ xã hội cơ bản trở lên. Hộ cận nghèo có thu nhập bình quân từ 1,5 đồng/người/tháng đối với khu vực nông thôn, 2 đồng/người/tháng trở xuống đối với thành thị và thiếu hụt dưới 3 chỉ số đo lường mức độ thiếu hụt dịch vụ xã hội cơ bản.

Nằm trong chương trình tập huấn này, Đại tá, nhà báo Phan Tùng Sơn, Phó trưởng đại diện phía Nam báo Quân đội Nhân dân hướng dẫn phương pháp viết tin, biên tập tin; Kỹ năng tuyên truyền miệng, kỹ năng thông tin, tuyên truyền và khai thác thông tin cho cán bộ làm công tác thông tin và truyền thông cơ sở.

Theo Báo Bình Phước

Các tin liên quan đến bài viết này