Ngày 23-11, tại khối mặt trận đoàn thể huyện, Hội Bảo trợ người khuyết tật, trẻ mồ côi và bệnh nhân nghèo huyện Bù Đăng đã tổ chức trao tặng xe lăn, xe lắc cho 14 người khuyết tật trên địa bàn huyện.

Dịp này có 11 người khuyết tật được tặng xe lăn, 3 người được tặng xe lắc. Xe do Quỹ hỗ trợ cộng đồng Lawrence Sting tài trợ. Hội Bảo trợ người khuyết tật, trẻ mồ côi và bệnh nhân nghèo huyện cho biết Bù Đăng hiện có trên 600 người khuyết tật, trong đó có khoảng 80% người khuyết tật vận động, phần lớn đều có hoàn cảnh khó khăn cần sự trợ giúp của cộng đồng xã hội.

Quang  Minh (BPO)

Các tin liên quan đến bài viết