Hôm qua, 25-3, UBND tỉnh đã ban hành Công văn số 729/UBND-NC về việc tạm dừng xuất cảnh, nhập cảnh đối với công dân hai nước Việt Nam và Campuchia.

Trước đó, ngày 20-3, Bộ Ngoại giao đã ban hành Công văn số 989/BNG-UBBG về thông báo của phía Campuchia tạm người xuất cảnh, nhập cảnh đối với công dân hai nước Việt Nam và Campuchia. Do đó, Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị Sở Thông tin

và Truyền thông, Đài Phát thanh – Truyền hình và Báo Bình Phước, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao chỉ đạo, triển khai việc thông báo trên các phương tiện thông tin, đại chúng để người dân, cơ quan liên quan được biết về nội dung Campuchia tạm dừng xuất cảnh, nhập cảnh đối với công dân hai nước Việt Nam và Campuchia.

Các sở, ngành: Y tế, Nông nghiệp và phát triển nông thôn, Công Thương, Giao thông vận tải, Ngoại vụ, Công an tỉnh, Bộ CHQS tỉnh, Bộ chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh, Ban quản lý Khu kinh tế, Cục hải quan, UBND 3 huyện Lộc Ninh, Bù Đốp, Bù Gia Mập phối hợp các đơn vị chức năng của phía Campuchia triển khai những công tác liên quan đến việc quản lý biên giới, cửa khẩu biên giới và việc vận chuyển hàng hóa qua lại biên giới trong thời gian tạm dừng nêu trên.

Nguồn https://baobinhphuoc.com.vn/Content/tam-dung-xuat-nhap-canh-doi-voi-cong-dan-hai-nuoc-viet-nam-va-campuchia-241511

Các tin liên quan đến bài viết này