• Việt Nam đã làm được điện thoại 5G

    VinSmart trở thành công ty Việt Nam đầu tiên sản xuất thành công thiết bị đầu cuối hỗ trợ công nghệ 5G. Điện thoại thông minh Vsmart Aris 5G sử dụng