• Loạt trận UFC 249: Ngựa về ngược

    Kẻ thế vai Justin Gaethje đã có một trận xuất sắc nhất trong cuộc đời võ nghiệp của mình. Anh đã chiến thắng Ferguson kèo trên nhưng phải trả giá vì có