• Virus viêm phổi Vũ Hán lây thế nào?

    Bệnh viêm phổi do chủng virus mới thuộc họ corona gây ra có thể lây từ động vật sang người, sau đó biến đổi để lây từ người sang người. Bệnh viêm