• Vì sao dùng CO2 trong nước ngọt có ga?

     Khi mở nắp chai nước ngọt hoặc lon bia, bạn sẽ thấy bọt khí trào ra, đó là CO2. Nhưng vì sao lại dùng CO2 mà không phải một loại khí nào

  • Diệt kiến đâu cần xài thuốc!

    Kiến là những vị 'khách không mời' khó chịu nhất mà nhà nào cũng gặp phải. Có cách nào diệt chúng hiệu quả mà an toàn? Pha giấm và nước làm