• Hoa Sa Đéc đã bán xong hơn 95%

     Ngày 17-1, bà Nguyễn Thị Ngọc - trưởng Phòng Kinh tế TP Sa Đéc, Đồng Tháp - cho biết đến thời điểm này làng hoa Sa Đéc đã bán hoa Tết hơn 95% các loại. So