• Trưởng thôn gắn bó với dân

    Ông Katơr Ya Lê ở thôn Gòn 1, xã Lâm Sơn, huyện Ninh Sơn (Ninh Thuận) đã ngoài 70 tuổi, đã 32 năm làm trưởng thôn. Ông được cán bộ, nhân dân kính trọng vì