• Án tù cho người khốn cùng

     Một bị cáo được viện kiểm sát đề nghị cho hưởng án treo bởi nhiều tình tiết giảm nhẹ, đặc biệt là hoàn cảnh gia đình rất khó khăn. Nhưng cả