• ‘Sợ’ con

    "Mẹ vào phòng con phải gõ cửa trước. Đó là phép lịch sự tối thiểu. Mẹ không thể cứ tự vào phòng con như thế". Ba mẹ cùng chăm con ăn trước