• Mốt nuôi thú ảo đang trở lại

    Tamagotchi là sản phẩm rất đặc biệt khi thành công ở cả Nhật Bản và Mỹ. Tại Nhật, nuôi thú cưng thậm chí đã trở thành một nét văn hóa. Trò nuôi