• Thu nhập khá từ nuôi dê

    Những năm gần đây, giá mủ cao su giảm mạnh đã ảnh hưởng không nhỏ tới đời sống của công nhân cạo mủ như anh Lê Đức Thành ở ấp 5, xã Minh Thành

Tài trợ