• Dùng thuốc phải đúng liều

    Trong sử dụng thuốc luôn luôn có lời khuyên "phải dùng thuốc đúng liều, đủ thời gian". Thuốc trị ung thư thiếu, nhiều bệnh viện phải tính