• Lập Tổ hợp tác nuôi gà thả vườn

    Để giúp nhau phát triển kinh tế, các hộ chăn nuôi gà thả vườn ở xã Bù Nho, huyện Bù Gia Mập, tỉnh Bình Phước đã cùng nhau thành lập Tổ hợp tác chăn