• Điểm tựa của người yếu thế

    Hội Bảo trợ Người khuyết tật - trẻ mồ côi và bệnh nhân nghèo (NKT-TMC&BNN) huyện Hớn Quản thành lập cuối năm 2011. Đến nay, toàn Huyện hội có 216 hội

  • Tặng 26 xe lăn, xe lắc cho người khuyết tật

    Ngày 15-11, UBND huyện Đồng Phú phối hợp với Hội Bảo trợ người khuyết tật, trẻ mồ côi và bệnh nhân nghèo tỉnh, Quỹ Hỗ trợ cộng đồng Lawrence S.ting