• Không tổ chức dạy thêm, học bù trong tháng 3

    Trong tháng 3, các trường học tại Vĩnh Phúc chỉ được dạy học chương trình chính khóa, chưa dạy chuyên đề, dạy thêm và chưa tổ chức học bù.Sở

  • Gấp rút học bù sau lũ

    Sau lũ, nước vẫn chưa rút hẳn nhưng thầy trò nhiều trường tiểu học, THCS, THPT ở Bình Định đã lội nước đến trường kê lại bàn ghế, gấp rút dạy và