• Miền Bắc ấm lên, miền Trung có mưa

    Nhiệt độ tăng dần, sương mù ở miền Bắc sẽ kéo dài đến hết tuần, trong khi đó Nam Bộ trời tạnh ráo.Những ngày qua miền Bắc liên tục có sương mù