• Phiêu bồng Bình Liêu mùa lau trắng

    Từ chớm thu đến lập đông, từ sớm mai đến chiều muộn, cảnh sắc trên những đồi cỏ lau ở huyện miền núi Bình Liêu (Quảng Ninh) biến đổi khôn cùng.